Meccano

MECCANO

I över ett sekel har Meccano tillverkat byggsatser i form av allt från lyftkranar till licenserade Star Wars-produkter. Populariteten har växt i takt med erfarenheten och Meccanos produkter har alltid varit ett måste för den nyfikne ingenjören. Meccanos produkter har skapat allt från fullskaliga lokomotiv så väl som utställningsobjekt på Danmarks Tekniska Museum i Helsingör. Vad vill du bygga?